SKEN

O nás

Používame materiály, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu:

  • dodržiavame ustanovenia o zakázaných materiáloch
  • snažíme sa o rast podielu recyklovateľných materiálov v našich výrobkoch
  • znižujeme spotrebu materiálu a energie

Zabezpečujeme výrobu tak,
aby nemala nepriaznivý vplyv na životné prostredie:

  • naše výrobky sú vyrábané s minimálnou spotrebou materiálov, energií a nebezpečných látok

Podporujeme používanie výrobkov,
ktoré sú šetrné k životnému prostrediu:

  • používaním inteligentných riadiacich systémov a znižovaním hmotnosti dielov s cieľom znížiť spotrebu energií
  • optimalizáciou životnosti našich výrobkov

Umožňujeme recykláciu,
ktorá nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie:

  • používaním recyklovateľných materiálov kdekoľvek je to možné
  • minimalizáciou rôznorodosti materiálov
  • optimalizáciou spôsobu opráv a demontáže našich výrobkov triedením odpadu

Zaujímavosť:

V 70.rokoch mal motor v umývačke riadu spotrebu 400W, dnes má spotrebu 70W pri tej istej výkonnosti.